slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Parametry silnika obcowzbudnego prądu stałego

   W tym artykule przedstawiona zostanie metoda wyznaczania parametrów silnika obcowzbudnego z magnesami trwałymi w przypadku gdy dysponujemy wyłącznie napięciem znamionowym silnika. Opracowana tu teoria powstała w oparciu o projekt czteronożnego robota, który wykorzystywał m.in. powszechnie dostępne silniki prądu stałego z magnesami trwałymi. Przestawione zostaną obliczenia zapotrzebowaniem na moc w odnóżu robota oraz przeprowadzone zostaną obliczenia, pomiary i symulacje związane z wyznaczaniem parametrów silnika obcowzbudnego prądu stałego. W ocenie autora szczególnie warto zapoznać się opracowaną tu metodą wyznaczania parametrów silnika, która to metoda wymaga prostego stanowiska pomiarowego, a uzyskane w niej rezultaty są więcej niż zadowalające.

   Cały artykuł podzielony jest na rozdziały obejmujące:

  • Teoria i wzory niezbędne do przedstawienia opracowanej tu metody wyznaczania parametrów silnika. Rozdział potrzebny aby osoby chcące w praktyce wykorzystać zdobyta tu wiedze nie musiały korzystać z innych dodatkowych źródeł wiedzy
  • Praktyczne informacje o silnikach DC o trzech zębach twornika. Przestawione zostaną tylko najważniejsze informacje istotne z punktu widzenia inżyniera-projektanta
  • Wzory i obliczenia związane z wyznaczaniem zapotrzebowania na moment obrotowy silnika w oparciu o projektowane odnóże robota
  • Ostatni rozdział dotyczy metody wyznaczania parametrów silnika wraz wynikami przeprowadzonych pomiarów i symulacji.

Fijak Logic od 2009r