slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Magistrale systemowe

   Współczesne układy cyfrowe zdominowane zostały przez mikroprocesory oraz w mniejszym stopniu przez układy FPGA lub inne sekwencyjne automaty stanów. Przez taki stan rzeczy prawie w każdym cyfrowym urządzeniu spotkać można jakąś postać przemysłowej lub dedykowanej magistrali systemowej. Magistral te mają ma kluczowe wpływ na wydajność opartych na nich systemach. Bardzo często są wąskim gardłem systemu i to najczęściej one określają czy dany układ scalony zostanie zastosowany w projektowanym systemie. W tym artykule poddano analizie zagadnienia związane z magistralami oraz dostarczono wskazówek umożliwiających na wybór najlepszej opcji przy projektowaniu systemów opartych o układy FPGA.

Fijak Logic od 2009r