slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

FL-eGril-1

   Projekt prototypu pieca grzewczego pracującego w temperaturze do 320 stopni Celsjusza. Podstawowym celem projektu było dostarczenie systemu umożliwiającego montaż elektroniki precyzyjnej opartej o technologię BGA. Drugim równie ważnym zadaniem pieca jest pomiar parametrów układów elektronicznych wymagających testów wysoko temperaturowych. Ogólny widok konstrukcji przedstawiono na rysunku 1.


Rys 1. Widok poglądowy pieca

   Wydajność pieca umożliwia rozgrzanie wnętrza do temperatury 400 stopni (i znacznie więcej). Aby jednak ograniczyć zużycie materiałów temperaturę tą ograniczono do 320 stopni, która to temperatura z powodzeniem sprawdza się nawet w lutowaniu bezołowiowym. W przypadku pomiarów układów elektronicznych bardzo rzadko wymagane są charakterystyki pracy systemów powyżej 125 stopni Celsjusza.

   Dynamika pieca dobrana została w sposób następujący. Nagrzewanie pieca odbywa się w sposób w pełni kontrolowany za pomocą elektronicznie sterowanych elementów grzejnych. Maksymalny przyrost temperatury to około 30 stopni/sekundę. Chłodzenie pieca odbywa się poprzez naturalna utratę ciepła dobraną do wartości największego gradientu wymaganego przy lutowaniu cynowym.

Fijak Logic od 2009r