slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

FL224 Czterokanałowy sterownik elementów grzejnych

   

FL224 to czterokanałowy sterownik temperatury zaprojektowany i produkowany z myślą o urządzeniach projektowanych seryjnie. Oparty został o procesor ARM i zespół triaków kontrolowanych za pomocą regulatora PID. Sterownik posiada 3 kanały do sterowania elementami grzejnymi niedostępnymi dla użytkownika (sekcja zamknięta) i jedną sekcją odpowiedzialną za sterowanie grzałkami drutowymi mogącymi mieć kontakt z użytkownikiem (sekcja otwarta).

Funkcjonalność sekcji zamkniętej

  • Maksymalna moc na kanał dla tej konfiguracji to 0,5kW. W zależności od potrzeb sterownik można dostosować do sterowania dowolnie wielką mocą grzewczą.
  • Kontrola temperatury za pomocą termopary K i układu pomiarowego o dokładności pomiarowej +/- 2 stopnie w zakresie -200 do +700 stopni. Rozdzielczość 0,25 stopnia.
  • Posiada tor zabezpieczenia do ochrony przed przegrzaniem (bezpiecznik termiczny)
  • Posiada zabezpieczeni programowe analizujące gradient zmian temperatury i wykrywające awarię systemu grzewczego

Funkcjonalność sekcji otwartej

  • Ze względów bezpieczeństwa maksymalne napięcie to 24V AC
  • Dopuszczalny prąd dla danej konfiguracji to 8A. Możliwe zastosowanie dowolnej mocy i napięcia zasilającego

  • Mechanizm kontroli prądu. Detekcja przekroczenia prądu zadeklarowanego. W przypadku zwarcia zatrzymanie pracy i informacja o błędzie
  • Zabezpieczenie bezpiecznikiem przed zwarciem. Detekcja przepalonego bezpiecznika. Ta funkcjonalność stosowana jest jedynie jako dodatkowe zabezpieczenie dzięki istniejącemu mechanizmowi kontroli prądu
  • Ustawiany potencjał elektrody. Elektroda pracuje na potencjale ustalonym przez odbiorcę sterownika. Standardowo podpięta jest jednak do potencjału przewodu ochronnego dzięki czemu nie ma uczucia „mrowienia” przy dotknięciu elementu grzejnego

Funkcjonalność sterownika

  • Oparty o regulatory PID z róznymi profilami dobieranymi w zależności od konfigurcji urządzenia
  • Kontrola temperatury i zmian temperatury oraz zestaw reakcji na mogące wystąpić scenariusze
  • Niekasowalny i kasowalny licznik czasu pracy i błędów. Dzięki niekasowalnemu licznikowi producent lub serwis wie ile pracowało urządzenie od momentu wyprodukowania. Funkcjonalność ta dodatkowo dostarcza informacji czy od ostatniego kasowania licznika kasowalnego nie upłynęło zbyt dużo czasu. Licznik kasowalny służy do odliczenia czasu przewidzianego do kolejnej wizyty serwisu w celach przeglądu gwarancyjnego. Jak widać, cały mechanizm został przewidziany do tego by po ustalonym okresie pracy serwis wiedział czy użytkownik nie zwlekał zbyt długo z wezwaniem serwisu. W niektórych przypadkach stosowany jest sygnał dźwiękowy aby poinformować użytkownika o konieczności kontroli urządzenia
  • Konstrukcja oparta o dwuwarstwowe PCB z elementami montowanymi jednostronnie co powoduje, że koszt montażu redukowany jest do minimum. Sekcje użytkownika (wyświetlacze, przyciski) zamontowano na spodzie w celu zminimalizowania odległości pomiędzy PCB a panelem urządzenia

FL224 to konstrukcja zaprojektowana dla konkretnego odbiorcy. Dla ochrony praw i interesów naszego klienta nie ma możliwości zakupu tej wersji sterownika. Nasza firma jednak bez problemu zaprojektuje sterownik idealnie dopasowany do potrzeb każdego odbiorcy i urządzenia

Widok Top

Widok Bottom

Przykładowe zastosowanie. Widok bez panelu użytkownika

Fijak Logic od 2009r