slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Moduł rozszerzający Raspberry Pi FL214


Moduł rozszerzający Raspberry Pi FL214

   
Projekt modułu rozszerzającego funkcjonalność Raspberry Pi o układ FPGA oferujący w wersji podstawowej zestaw portów GPIO. Docelowo system zarządzał generowaniem impulsów sterujących pracą sterowników mocy silników maszyny CNC

Moduł FL214 to standardowy układ obejmujący:

  • Układ FPGA Xilinx Spartan 6
  • Interfejs łączący moduł FL214 z Raspberry Pi
  • Zestaw złącz GPIO
  • Bufory zabezpieczające linie GPIO
  • Zasilanie impulsowe modułu
  • Interfejs RS232 modułu Raspberry Pi

Poza różnymi implementacjami opracowanymi dla zastosowanego układu FPGA projekt objął również prace związane z zarządzaniem Raspberry Pi. Poza przepracowaniem zagadnień związanych z kompilacją, instalacją i obsługa peryferii, w ramach prac dogłębnie zapoznano się z tematem:

  • zarządzanie obrazem i generowanie pikselowe wzorców obrazowych
  • obsługa sieci

Zdobyta wiedza idealnie wpasowuje się w aplikacje zdalnego generowania obrazów i innych treści multimedialnych dla rozdzielczości Full HD. Ponadto bazując na module rozszerzającym FL214 całość stanowi solidną bazę dla zdalnej kontroli i systemów sterowań.

Fijak Logic od 2009r